EBA OG EGA

Ensidigt belastende arbejde eller ensidigt gentaget arbejde kan udgøre en risiko for helbreddet. Indretning af arbejdspladsen og organiseringen af arbejdet har stor indflydelse på denne risiko.

Er I i tvivl, om I har EBA eller EGA i jeres virksomhed, kan vi hjælpe med at afklare det.

Ved EGA på virksomheden, bør dette kortlægges i forhold til cyklustid, repetivitet, varighed og forværrende faktorer, som en del af virksomhedens APV.

Vores erfarne konsulenter kan foretage en kortlægning eller kan fungere som sparringspartner i forbindelse med en kortlægning.


Ring for forhør jer om mulighederne!