ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

Den årlig arbejdsmiljødrøftelse er et minimumkrav til det organisatoriske arbejdsmiljøarbejde, uanset hvor mange ansatte I er på virksomheden.

Arbejdstilsynet har fremsat nogle punkter, som der skal arbejdes med hvert år for at drøfte arbejdsmiljøet på virksomheden.

Vi kan hjælpe med

  • Information om den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
  • Dagsorden .
  • Tovholderfunktion, fx indkaldelse til drøftelse, når det er ved at være tid.
  • Mødeledelse og referat.
  • Sparringspartner under mødet for hurtigt svar på spørgsmål.


Tilbud til mindre virksomheder

Vi tilbyder en fastprisaftale for mindre virksomheder, som ønsker, at vi er tovholder for både den årlige arbejdsmiljødrøftelse og APV, hvilke går godt hånd-i-hånd.

Vi sikrer, at I har styr på alle dokumenter og procedurer samtidig med, at I styrker virksomhedens arbejdsmiljø i hverdagen.


Kontakt os for et tilbud!