APV - ARBEJDSPLADSVURDERING

Alle virksomheder med ansatte skal lave APV minimum hver 3. år, eller hvis I indretter eller opretter nye arbejdspladser.

Vi kan blandt andet hjælpe med

  • Vejledning om minimumskravene til en APV
  • Valg af metode og planlægning
  • Kortlægning, fx kortlægningsmøder
  • Renskrivning
  • Opfølgende møde, fx ved deltagelse i det årlige arbejdsmiljødrøftelse


Kontakt os for en snak om, hvad I kunne tænke jer!