ARBEJDSMILJØLEDELSE

Det kan være et stort spring at blive internationalt certificeret indenfor arbejdsmiljøledelse.

Nogle virksomheder vælger at arbejde med et system for arbejdsmiljøledelse uden at blive certificeret. Det er også en mulighed.

Ønsker I at tune arbejdsmiljøarbejdet ud fra ISO 450001 eller er I ved at gå fra OHSAS 18001 til ISO 450001, kan vi hjælpe jer i denne proces.


Vi kan hjælpe med:

  • Information om ISO 450001
  • Information om forskellen mellem OHSAS 18001 og ISO 450001
  • Procesvejledning
  • Processtyring
  • Mødeledelse
  • Renskrivning


Kontakt os for at drøfte mulighederne for, hvordan vi kan assistere jer!