SIKKERHEDSKULTUR

Har I investeret i arbejdsmiljøet og oplever, at medarbejderne ikke bruger materiellet eller værnemidlerne godt nok . 

Tages der for mange chancer i hverdagen? eller har I for mange arbejdsulykker?

Kunne I tænke jer at gøre noget ved det?

Vi tilbyder forskellige processer for at styrke et sikkerhedsmæssig adfærd på virksomheden.

Processerne omfatter altid både ledelse og medarbejdere. Der kigges på både praksisser og det organisatoriske arbejde.

Vi tilbyder

  • Analyse af sikkerhedskulturen
  • Gruppemøder med proces og handleplaner
  • Undervisning i ulykker og ulykkesforebyggelse
  • Undervisning i sikkerhedskultur


Kontakt os og få en snak om, hvad I har brug for at styrke sikkerhedskulturen hos jer!