Ledelse under

 Coronakrisen

Alt normalitet er suspenderet i øjeblikket. Vi står med helt nye vilkår for at få arbejdspladsen til at fungere. Lederne er på hårdt arbejde for at skabe overblik over situationen. Samtidig skal medarbejderne ledes gennem ændrede arbejdsforhold, ændrede prioriteter og måske ændrede opgaver. 

Coronakrisens kompleksitet kan være svær at forstå for mange, og det er derfor vigtigt, at du er rolig.

Kommunikation skal overvejes nøje og det er vigtigt at være i jævnlig kontakt med medarbejderne, uanset om de sidder hjemme eller møder ind på arbejdspladsen, så de er trygge og kan holde fokus på opgaverne.

Som leder har du også ansvar for at risikovurdere virksomheder i forhold til corona. Læs mere HER.

GODE RÅD, SOM DU KAN LADE DIG INSPIRERE AF

Ved hjemmearbejdspladser:

 • Hold jævnlig kontakt med medarbejderne, vær synlig og tilgængelig 
 • Lav både fælles møder og individuelle møde over nettet eller telefonen
 • Hav struktur på kontakten i forhold til tidspunkter på dagen 
 • Forklar situationen i forhold til organisationens retning, opgaver og roller
 • Vær rolig og udgyd sikkerhed, selvom situationen er usikker 
 • Skab forståelse, hvis medarbejdere venter på andres opgaver og bliver frustrerede
 • Løft sløret for, hvordan arbejdspunkter forventes, indhentes efter at krisen er overstået
 • Sikre at medarbejderen har bedst mulig indretning af arbejdsplads. Accepter flere pauser, hvis arbejdspladsen ikke er optimal

Ift den enkelte medarbejder

 • Afdæk, hvilke vilkår den enkelte medarbejder arbejder under i hjemmet, herunder fysiske rammer, familieforhold, personlige behov, og opgaver
 • Dan dig et overblik over, hvilke medarbejdere, der har hvilke ressourcer i den givne situation samt i forhold til den enkeltes vilkår
 • Aftal prioriteringer af opgaver og forventninger ud fra de vilkår, der er tilstede
 • Læg en struktur på opgaver for dem, som har brug for det
 • Chat med medarbejdere, der har brug for mere kontakt
 • Vær forstående, følg op og anerkend medarbejderes indsats
 • Afdæk hvilke medarbejdere, der er på sundhedsstyrelsens risikoliste og som fortsat skal skærmes i forhold til smitte og lav en plan for det.

Medarbejdere på virksomheden

 • Kortlæg potentiel smittespredning grundigt.  Se vejledning om forebyggelse af smittespredning
 • Vedtag forebyggende forholdsregler
 • Informere forholdsregler og forklar dem, så de giver mening
 • Vær rolig og udgyd sikkerhed
 • Vær synlig i organisationen og tilgængelig ved spørgsmål og usikkerhed
 • Lav individuelle aftaler med medarbejdere, der er på sundhedsstyrelsens risikoliste over særlige udsatte for smitte
 • Forklar situation i forhold til organisationens retning, opgaver og roller
 • Vær tydelig i forhold til prioriteringer af opgaver og forventninger ud fra de vilkår, der er tilstede
 • Skab forståelse, hvis medarbejdere bliver frustreret over at arbejdet forløber sig anderledes
 • Løft sløret for, hvordan arbejdet forventes at fortsætte, når krisen er overstået
 • Hold eventuelt daglige korte møder med information eller for at give medarbejderne mulighed for at stille spørgsmål
 • Indgyd fælles kampånd. Vi er alle i en særlig situation, som vi ikke har prøvet før

Til lederen

 • Sørg for at holde pauser ind imellem og koble helt af
 • Bed om sparring hos den øvrige ledelse i organisationen

Dansk Arbejdsmiljø tilbyder 

 • Ledersparring
 • Coaching
 • Stressforebyggelse
 • Rådgivning til indretning af hjemmearbejdspladsen
 • Vejledning til smitteforebyggelse

Casestory:  Sådan hjalp vi Karma frisør til at blive klar

Ulla Hyldgaard fra Karma frisør i Thisted startede allerede 2 uger før åbning med at forberede sig på at kunne modtage kunder i sin salon. Hun modtog vejledning  til forebyggelse af smittespredning og fik sin salon gennemgået minutiøs for potentielt smittespredning sammen med Dansk Arbejdsmiljø. Det er vigtigt for hende at både ansatte og kunder kan komme trygt i salonen.


NYTTIGE LINKS:

(senest opdateret 20. august 2020)


Hvordan kan I begrænse smitterisikoen og  

forebygge coronavirus/covid-19 i din virksomhed?

Generelle retningslinjer for virksomheder

Kontor

Dagtilbud, Skoler og fritidsordninger

Byg og anlæg

Det "grønne område"

Slagteribranchen

Liberale serviceerhverv - Arbejde i tæt kontakt med andre mennesker