KarriereCoaching


Har du eller en medarbejder brug for at sætte sine egne kompetencer i perspektiv for at finde et match i jobbeskrivelse og kompetencer?

KarriereCoaching kan bruges i forbindelse med,

  • afklaring i nuværende job
  • udvikling af kompetencer og ressourcer
  • karriereskifte

Vi tror på, at der er en sammenhæng mellem personlighed og kompetencer samt at et godt arbejdsliv bygger på, at der er et match mellem hvem du er og hvad du laver.

Derfor arbejder vi med: 

  • Livsværdier
  • Grand vision og mission
  • Særlige personlige kompetencer
  • Målsætning

Du kan bestille tid til karriereCoaching hos Mona Lagoni på 92 72 02 00

eller gå i gang på egen hånd...


LifeBalanceProcessen

LifeBalanceProcessen er en online proces, som  guider dig igennem en personlig proces, hvor du finder svar på, hvad der er vigtigt for dig,  hvad du er særlig god til og hvad der er dit særlig "kald" i livet.

Læs mere om LifeBalanceProcessen her!