NLP Coach Practitioner

NLP er en praktisk lære i, hvordan vi kommunikerer med os selv og andre. Du lærer, hvordan det er muligt at ændre denne kommunikation, så du opnår bedre resultater i hverdagen.

NLP er spækket med kraftfulde værktøjer til at undgå konflikter og udvikle en effektiv kommunikation, der støtter den du er, og det du gerne vil. Samtidig opbygger du evnen til at støtte andre til det samme.


Mål med NLP
 • At skabe grundlag for gode samtaler i alle situationer, hvor kommunikation er vigtigt.
 • At slippe begrænsende tanker og overbevisninger.
 • At udvikle dit eget potentioale og støtte andre til det samme.
 • At motivere og lede dig selv og andre til at sætte mål og nå dem.
Modul 1

18. & 19. november 2021 - begge dage kl. 8.30-16.30

Du får forståelse af egen og andres kommunikation på det indre og ydre plan samt optimeret din evne til at skabe grundlag for en tillidsfuld samtale.

Indhold:

 • Forudsætninger for god kommunikation og forandring
 • Forståelse af den indre kommunikation - Modellen af verden
 • Skabelse af kemi med andre mennesker
 • Spørgeteknik, der både kan afklare det sagte og skabe forandring
 • Målsætningsmodel, der virker – SMARTØF modellen
Modul 2

20. & 21. januar 2022 - begge dage 8.30-16.30

Der arbejdes med praktiske modeller til at støtte andre i at sætte kongruente mål og nå dem. Desuden får du en kraftfuld forandringsmodel, som kan ændre uhensigtsmæssig følelsesmæssige tilstande.

Indhold:

 • At tale ”andres sprog” - Sanseapparatets betydning kommunikation
 • Målsætningsarbejde, der virker – SMARTØF modellen (fortsat)
 • Underbevidsthedens sprog - submodaliteter
 • Forandring af uhensigtsmæssig tilstand – Swish modellen

Modul 3

23.-25. februar  2022 - alle dage kl. 8.30-16.30

Der arbejdes med modeller, der skaber kommunikation mellem det ubevidste og det bevidste sind for at opløse begrænsende overbevisninger og tilføre ressourcer til forskellige typer  udfordringer.  

Indhold:

 • Forankring af nye ressourcer - Ankring
 • Afbalancering af problematiske relationer - Opfattelses positioner. 
 • Etablering af hensigtsmæssige tankemønstre - Personlig strategi
 • Målsætninger som er afstemt med hele din personlighed - Logiske niveauer
 • Etablering af ideer, som bliver til handling - Walt Disney-modellen
 • Samarbejde mellem modstridende indre sider - Delintegration

Modul 4

23.-25. marts  2022 - alle dage kl. 8.30-16.30

Der arbejdes med meget stærke sproglige værktøjer til at komme uden om kritiske mindset  med henblik på  opnå det man gerne vil på en behagelig måde samt til at tilføre ressourcer til situationer og personer.

Indhold:

 • Bevidsthed om kontekst-baseret dialog - Rammer
 • Sproget som forandringsværksøj - Sproglige forudsætninger 
 • Hypnotisk virkemidler til at tilføre ressourcer - Milton Modellen
 • Historiefortælling som forandringsværktøj - Metaforer
 • Certificering

Pris:
12.900 Kr. (+ moms for virksomheder)

Prisen er inklusiv forplejning og certificering..


Sted:
Thy Event og Naturcenter
Kærupvej 9, 7741 Frøstrup


Tilmelding:

Underviser
Mona Lagoni er uddannet NLP-træner,
NLP-psykoterapeut og hypnoterapeut.

Hun har 18 års erfaring med NLP og har undervist på NLP psykoterapeutuddannelsen. Desuden er Mona er erfaren arbejdsmiljørådgiver, som kommer i mange kontekster på virksomheder.

Hvad er NLP

NLP står for: Neuro Lingvistisk Programmering.

NLP er en praktisk lære i, hvordan vi kommunikerer med os selv og med andre, samt hvordan det er muligt at ændre denne kommunikation på både det indre og ydre plan.

NLP er konkrete værktøjer til at undgå konflikter og udvikler en effektiv kommunikation, der støtter den du er, og det du gerne vil, mens du får evne til at støtte andre til det samme.

 

Mål med NLP Uddannelse

 • At skabe grundlag for gode samtaler i alle situationer, hvor kommunikation er en vigtig faktor
 • At slippe begrænsende tanker og overbevisninger
 • At udvikle dit eget potentiale og støtte andre til det samme
 • At motivere og lede dig selv og andre til at sætte mål og nå dem

Tilmelding til uddannelsen:

UDDANNELSE for virksomheder I FLERE NIVEAUER

NLP Kommunikation

Modul 1: 2 dage
Modul 2: 2 dage

NLP Coaching

3 dage inkl kursusbevis

 NLP Coach Practitioner

9 dage inkl. certificering på internationalt niveau.