STRESSFOREBYGGELSE

For at forebygge stress på arbejdspladsen, er det vigtigt, at arbejdspladsens ansatte og ledelse er bevidste om, hvilke stressorer, der på virksomheden. De personlige ressourcer er ikke stationære. Derfor er det godt for arbejdspladsen som helhed at finde muligheder for at kunne skrue op og ned for stressorerne efter behov.

Vi hjælper virksomheden med at tage stilling til:

Hvad skal vi observere i tide for at kunne justere og hvordan gør vi det?

Hvordan imødekommer vi den enkelte medarbejder, som er unik og med særlige personlige og faglige kompetancer?

Hvordan lærer vi medarbejderne sig selv og sine kolleger, så godt at kende, at vi kan støtte hinanden i en effektiv hverdag med skiftende behov.


Vi tilbyder

  • Undervisning i stress og stressforebyggelse
  • Gruppeproces til kortlægning af virksomhedens stressorer
  • Gruppeundervisning med individuelle processer til forståelse af egen stresshåndtering
  • Gruppeproces til handleplaner for forebyggelse af stress
  • Individuelle samtaler
  • Konflikthåndtering


Kontakt os for et møde, hvor vi drøfter jeres udfordringer og  ønsker!