Arbejdsmiljøledelse på internationalt niveau, ISO 45001

Der er gode ressourcer at hente ved at investere i arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøledelse, som er beskrevet i arbejdsmiljøstandarden ISO 450001 er i opbygning fuld kompatible med kvalitetsstandarden ISO 9001, miljøstandarden ISO 14001 og fødevarestandarden ISO 22001.

Standarden for arbejdsmiljøledelse kan være høj, uanset om man ønsker en certificering på arbejdsmiljøet eller ej. Virksomheden kan bruge værktøjet i ISO 450001, hvilket kan være en fordel, hvis man i forvejen er bekendt med ISO standarder på virksomheden.

ISO 450001 er en opgradering af arbejdsmiljøstandarden OHSAS 180001. Opgraderingen til ISO 45001 indeholder en række nye krav og muligheder, som omsættes til værdi i virksomheden.

Den nye standard har større fokus på at arbejdsmiljø bliver sammenhængende i hele organisationen. Topledelse skal en højere grad være dedikeret i arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøet skal være en del af forretningsplanen. Interessenter, både dem som er ansat og andre som kommer udefra, skal indgå i overvejelserne, når der laves en proaktiv risikovurdering, som udpeger trusler og muligheder.

Virksomheder skal samtidig udpege risici og muligheder inden for arbejdsmiljøområdet sammen med risici og muligheder, som påvirker driften.

ISO 450001 vil, over en 3 årig periode, erstatte OHSAS 18001. Sidste frist for at skifte standard er 21. marts 2021.

Dansk Arbejdsmiljø tilbyder:

  • Vejledning i ISO 450001
  • Intern audit
  • Træning af virksomhedens interne auditører