PSYKISK APV

Når I lave kortlægge det psykiske arbejdsmiljø, er der mange ting at overveje.

  • Hvad vil I opnå med kortlægningen?
  • Hvad vil I kunne bruge den til?

Skal psykisk APV være anonymt for at være ærligt?

Svaret er: Ikke nødvendigvis!

Vi har erfaring med, at medarbejdere bliver oftest tavse, når det føles konfliktfyldt at udtrykke sig.

Vi oplever, at medarbejdere generelt er interesserede i at løse udfordringerne på en konstruktiv måde.

Drøftes udfordringerne på en løsningsorienteret måde, bliver snakkene spændende og givende.


Vi tilbyder:

  • Gruppeprocesser til kortlægning og handleplaner
  • Individuelle samtaler


Kontakt os, hvis I ønsker at lave psykisk APV med en løsningsorienteret metode !