Organisationsudvikling


Organisationen udvikler sig hele tiden, uanset om vi er bevidste om det eller ej, idet det omgivende samfund og personalesammensætning ændrer sig.

Udvikling af organisationen handler om at få medarbejderne til at bruge deres faglige og personlige kompetencer bedst muligt i virksomheden.


Vi tilbyder:

- Afdækning af udfordringer og ressourcer i organisationen.

- Proces til udvikling af rammerne, så ressourcer kommer bedst muligt i spil.


Kontakt os for en snak om, hvordan et forløb eller et kursus kan strikkes sammen.