TUNGE LØFT OG ARBEJDSTEKNIK

Fysisk arbejde kan være sundt for helbreddet og kan være nedslidende for kroppen afhængig af, hvordan du bruger den.

Hvor meget må man løfte? Det er der desværre ikke et enkelt svar på, da der er mange faktorer, der spiller ind i vurderingen af et løft. Vi hjælper med at analysere arbejdet og kan fortælle, hvor skal man sætte ind for at fjerne de skadelige faktorer.

En dårlig arbejdsstilling kan i sig selv være nedslidende. Det er derfor vigtigt, at medarbejderne mestre at bruge sin krop hensigtsmæssigt.  Arbejdspladsens indretning og medarbejderens arbejdsteknik går hånd-i-hånd, når nedslidning skal undgås.

Vi er dygtige til at vurdere løft og arbejdsstillinger og til at vejlede og instruere i, hvordan det gøres sundhedsmæssigt forsvarligt.


Ring og lav en aftale med os, hvis du ønsker hjælp til dette!