Har I styr på de lovpligtige dokumenter?

Det er rart at have styr på de lovpligtige dokumenter, når Arbejdstilsynet kommer forbi. For hvem gider at have et påbud fra Arbejdstilsynet, som måske endda koster penge?  Dokumenterne er i virkeligheden heller ikke for Arbejdstilsynets skyld, så hvorfor ikke have nogle dokumenter, som faktisk gør en forskel i en travl hverdag? 

Alle virksomheder med minimum én ansat er forpligtet til at medarbejderen ikke udsættes for noget på arbejdsplads, som de bliver syge af eller kommer til skade ved, så enkelt kan det siges.

Beskæftigelsesministeriet har derfor gennem årene vedtaget nogle dokumenter, som alle virksomheder skal lave:

  • APV
  • Årlig arbejdsmiljødrøftelse
  • Beredskabsplan

APV (ArbejdsPladsVurdering) kender de fleste virksomheder. APVen skal laves minimum hvert 3 år eller når der sker ændringer på arbejdspladsen. En god APV kan forebygge mange belastninger, fordi man gennem APV ofte får nogle gode drøftelser om arbejdsmiljøet og fundet gode løsninger.

Mindre kendt er måske den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse har til formål, at virksomhederne holder fokus på at udvikle det gode arbejdsmiljø. Her skal I sætte et mål for det kommende års arbejde med arbejdsmiljøet og samle op på det foregående års indsats og resultater.

Afhængig af arbejdet og virksomhedens størrelse skal følgende forhold også være på plads:

  • ATEX-APV ”- en særlig vurdering af risikoen for eksplosion på arbejdspladsen.
  • Kemisk Risikovurdering - ved brug af produkter med faremærkning
  • Arbejdsmiljørepræsentant – ved minimum 10 ansatte
  • Eftersyn af maskiner og anlæg – ved brug af maskiner og amlæg
  • Risikovurdering for sygdom og arbejdsulykker – udvidet vurdering af særlige forhold.

Spørg Dansk Arbejdsmiljø. Vi hjælper jer med at komme i gang og  også gerne med at udarbejde dokumenterne. Ring 92 72 02 00