Hvor meget må man løfte på arbejde?

"Jeg bliver ofte spurgt, hvor meget må man løfte, men det findes der ikke et enkelt svar på. Det afhænger bl.a. af, hvilket emne du står med, hvordan det skal håndteres og pladsen omkring dig. "

Men der er nogle generelle overvejelser jeg altid gør mig, når jeg står og skal vurdere tunge løft. Dem vil jeg kort ridse op her. 

1. Vurdering af løft:

Når man vurderer et løft, kigger man både på, hvor tung byrden er, og hvor langt fra ryggen byrden skal løftes = rækkeafstanden (R)

fig 1 - kilde: at.dk

Rækkeafstanden ganget med byrdens vægt fortæller, hvor stor belastningen er for ryggen.

Noget vi alle kender. Det er  fx. ikke et problem at stå med et kilo sukker i 5 minutter, hvis vi du bærer det tæt til kroppen. Men står du med 1 kilo i strakte arme, kan 5 minutter blive lang tid. 

For at vurdere tunge løft præcist kræver det viden om ergonomi og viden  som regler for manuel håndtering. Derfor opfordrer vi altid til at kontakte en af vores konsulenter, hvis du står med en specifik udfordring:  Det er vigtigt at få  udarbejdet en helhedsvurdering af arbejdsituationen.

Men herunder kan du finde en oversigt over, hvornår løft betragtes som sundhedskadelige.

hvor meget må man løfte

fig 2. kilde at.dk

Rødt område: Løft i det røde område betragtes som klart sundhedsskadelige. Der skal umiddelbart træffes foranstaltninger for at mindske risikoen.

Gult område: Løft i det gule område betyder, at der skal foretages en nærmere vurdering  af de øvrige faktorer for at afgøre, om de forværrer belastningen, så løftet må anses for sundhedsskadeligt.

Grønt område: Løft i det grønne område er normalt ikke sundhedsskadelige på grund af vægt og rækkeafstand.

2. Vurdering af samlet vægt

Når man arbejde med at løfte mange gang på en dag skal man tage det i betragtning- Her kigger man på den samlede byrde ved at lægge byrde samme:

vægt  x antal løft.

Så hvis du løfter 10 kg x 100, har du løftet 1 ton.

Hvis den samlede byrde overstiger følgende af disse retningslinjer, skal der laves foranstaltninger for løftearbejde.

  • 10 ton pr dag - tæt ved kroppen
  • 6 ton pr. dag - i underarmsafstand
  • 3 ton pr. dag i - 3/4-armsafstand

3. Vudering af bæring

Det bør så vidt muligt undgås at man skal bære ting, og hvis det ikke kan lade sige gøre, må afstanden  højst være 20 meter (på et plant underlag). Skal man op af trapper eller lignende betragtes et trappetrin = 1 meter. 

Når en byrde bæres under gang (afstande over 2 meter) kan man ikke bruge skemaet i fig. 2. Når der er tale om bæring  skal den max. vægt for gult område skal nedsættes så grænsen mellem gult og rødt ligger vedd_

  •  20 kg tæt ved kroppen
  • 12 kg i underarmsafstand
  • 6 kg i 3/4-armsafstand

Hvis bæreabejdet foregår over lang tid eller flere gange daglig er det en forværrende omstændighed. Der kan ved længereblive tale langvarig statisk belastning. Langvarig statisk arbejde har ikke noget grønt område i ovensående tabel  (fig 2.)


4. Øvrige faktorer

Når man bevæger sig ud af det grønne felter i skemaet fig. 2 skal de øverige faktorer ved løft tages i betragtning. Her kan en arbejdsmiljøkonsulenthjælpe med at skabe overblik og vurdere om alle forhold er taget i betragtning i forhold til en helhedsvurdering.

De øvrige faktorer der skal tages i betragt er disse_

  • Byrdens beskaffenhed
  • Den fysiske anstrengelse
  • Arbejddstedets beskaffenhed
  • Arbejdsforhold i øvrigt

Hvis du stadig har spørgsmål i forhold til:  hvor meget må man løfte ? 
Så kontakt én af vores konsulenter