NLP Kommunikation 

Kurserne kan bruges som supplerende arbejdsmiljøuddannelser og kan med fordel besættes af både arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og andre kolleger, som arbejder med  kommunikation i deres virke. Modul 1 forudsætter modul 2. Begge moduler svarer tilsammen til NLP Coaching kurset.

 

Modul 1

2 dage

Du får forståelse af egen og andres kommunikation på det indre og ydre plan samt optimeret din evne til at skabe grundlag for en god en samtale.

 

Indhold:

  • Forudsætninger for god kommunikation og forandring
  • Forståelse af den indre kommunikation - Modellen af verden
  • Skabelse af kemi med andre mennesker
  • Spørgeteknik, der både kan afklare det sagte og skabe forandring
  • Målsætningsmodel, der virker – SMARTØF modellen

 

Modul 2

2 dage

Der arbejdes med praktiske modeller til at støtte andre i at sætte kongruente mål og nå dem. Desuden får du en kraftfuld forandringsmodel, som kan ændre uhensigtsmæssig følelsesmæssige tilstande.

  • At tale ”andres sprog” - Sanseapparatets betydning kommunikation
  • Målsætningsarbejde, der virker – SMARTØF modellen (fortsat)
  • Underbevidsthedens sprog - submodaliteter
  • Forandring af uhensigtsmæssig tilstand – Swish modellen

 

Antal deltagere:

Max. 15 personer pr. hold

Alle modtager et kompendium samt et kursusbevis for deltagelse i kurset. Ved deltagelse i begge moduler modtages kursusbevis på NLP Coach.

 

Pris:

1 modul: 19.600 kr. + moms (1.306 kr. pr. deltager ved 15 deltagere)

2 moduler: 39.200 kr. + moms (2.613 kr. pr. deltager ved 15 deltagere)

Modulerne kan tages, så de rækker ind over 2 års supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Virksomheden står selv for lokale og forplejning.

 

Ved interesse, kontakt Mona Lagoni