Psykoterapi til medarbejdere – 5 gode råd

De personlige ressourcer er mere end nogensinde relevant for en virksomhed. Vi har et yderst effektivt arbejdsliv i Danmark og interessen for at hver medarbejder præsterer optimalt hver dag har nok aldrig været større. Derfor er medarbejderne et vigtigt aktivt for virksomheden, som altid er værd at pleje.

Alle mennesker svinger i ressourceniveau i perioder, hvilket kan skyldes mange forskellige ting, der sker både på arbejdet og i privatlivet. Vi er ikke født med en manual til livet og vi må derfor alle finde vores vej gennem livets udfordringer. Ethvert menneske har mulighed for at udvikle sine evner til at håndtere udfordringer og kan have brug for at sætte sig selv på ”skoleskemaet” i livets skole. Det kan bl.a. gøres ved at konsultere en psykoterapeut.

Giver det mening at tilbyde en medarbejder psykoterapeutiske samtaler?

Det er jo op til den enkelte medarbejder at møde ind på arbejdet med de ressourcer jobbet kræver. Derfor kan det alligevel være en gevinst for en virksomhed at investere i en medarbejders personlige overskud, ikke blot for organisationens skyld, som ofte er et lille ”minisamfund”, med en bundlinje, men også for at medarbejderen opnår større tilfredshed og styrke til arbejdet og livet.

5 gode råd
når psykoterapeutisek samtaler tilbydes

1. Tilbud og ikke et krav. 

Samtaler med psykoterapeut skal altid være et tilbud og ikke et krav.

2. Lav en forventningsaftale.

Lav en forventningsaftale om, hvor mange samtaler, der bevilliges og hvornår på dagen/ugen samtalerne kan gennemføres. 

3. Aftal hvem der tager kontakt

Aftal med medarbejderen, hvem der foretager den første kontakt til psykoterapeuten. (hvis lederen laver den første aftale, aftal hvad der siges til psykoterapeuten).

4. Vær ærlig om dine forventninger

Vær ærlig omkring, hvad du som leder håber, der bliver resultatet af samtalerne (lederens incitament til at bevillige samtalerne).

5. Spørg ikke til indholdet

Indholdet af samtalerne er privat, men du kan som leder med fordel vise medarbejderen interesse ved at spørge generelt til, hvordan det går.