S.V.D. en unik metode til forebyggelse af stress

Det er en ledelsesmæssig udfordrende opgave at gennemskue, hvad der vælter medarbejdere i arbejdet, før det er for sent. Stress-sygemeldinger er dyre for organisationen samt for medarbejderen og dennes familie. Der er store gevinster i at forebygge inden stress opstår.  De fleste stress-politikker og vejledninger til stress sætter ind, når det er for sent eller næsten for sent og medarbejderen allerede har tabt arbejdsevne. 

SVD-metoden gør medarbejdere og ledelse i fællesskab ansvarlige for at forebygge stress. Der arbejdes med selvindsigt, handleplaner, ventiler til at lette pres i hverdagen, teamspirit og dialog.

De 3 søjler i SVD-metoden er:

Stressorer

Bevidstgørelse af de ting på jobbet som kan stresse medarbejderne

Ventiler

Finde "ventiler" i organisation og hos medarbejderne som kan skabe ekstra luft

Dialog

Struktureret dialog der skaber en tryg kultur hvor man kan tale konstruktivt om pres

Gennem SVD-metoden arbejder vi med:

 • Måling af udbrændthed
  Vi tager "temperaturen" på virksomhedens og medarbejderens ressourcer før og efter processen. Det redder de medarbejder der allerede er ramt af stress, og giver resten af organisationen mulighed for at se, hvilken effekt et SVD-forløb har. 
 • Stress politik
  Arbejdspladsen vedtager en stresspolitik, som beskriver kort og præcist, hvad arbejdspladsen gør for at undgå, at medarbejdere udvikler stress samt hvad arbejdspladsen  gør, hvis en medarbejder bliver ramt af stress. I får Idéskabelon til udarbejdelse af stresspolitik.
 • Stress APV
  Arbejdspladsen kortlægger stressorer på arbejdspladsen, laver handlingsplaner for de faktorer, som der kan ændres på og beskriver de stressorer, som er en del af arbejdet og som skal håndteres i hverdagen.
 • Individuel stresskort
  Medarbejderne udarbejder et personligt stresskort, der giver overblik over sårbarheder og styrker i forhold til pres i arbejdet. Stresskortet skaber grundlag for selvindsigt og en god dialog, så stress kan tages i opløbet.
 • Ventiler i hverdagen
  Vi kortlægger sammen de ventiler, der kan lette hverdagen og skabe teamspirit under pres. Ved at kende hvilke ventiler, der kan trækkes på, kan man effektivt modvirke spidsbelastninger.
 • Dialogkort
  Giver både leder og medarbejder en konstruktiv ramme for at tale om stress og sundhed.  Dialogkortet leder til,   individuelle handleplaner og aftaler til forebyggelse af at stress udvikler sig..

Der er en hårfin balance mellem høj produktivitet og stress. De fleste organisationer ønsker at ramme denne balance bedst muligt. Derfor går de fleste arbejdspladser på et knivsæg og derfor ser vi så mange stress sygemeldinger i dag.

Det er ikke alt stress, som er forårsaget af arbejdet. Vi er trods alt hele mennesker, der møder ind på arbejdspladsen. Alle svinger i ressourceniveau, hvilket kan skyldes mange forskellige ting, der sker i privatlivet. Hvis arbejdspladsen vil have en stærk medarbejderstab, er det også vigtigt at kunne rumme at enkelte medarbejder falder i ressourceniveau i perioder.

Alt stressforskning peger på at medarbejderens effektivitet falder, når kroppen og hjernen begynder at reagere på et for højt pres gennem længere tid. Derfor kan det virkelig betale sig at handle hurtigt og effektivt i hverdagen på at finde ventiler til at lette presset på den enkelte medarbejder.

Et stort pres, som potentielt kan give stress, kan være svært at tale om, før det giver helbredsmæssige problemer. Det kræver både selvindsigt og mod fra medarbejderen. Lederen skal ofte se problemet, før det opstår, hvilket kan være en næsten umulig opgave. Derfor er dialog essentielt for at kunne omdirigere arbejde og forebygge stress.

SVD-metoden lægger op til bevidstgørelse af stressorer på arbejdspladsen og at gøre dialog om pres i arbejdet ubesværet.  Når handlemuligheder, også kaldet ventiler, er kortlagt på forhånd får organisationen et godt grundlag for effektive handlinger og et godt fælles flow.