VEJLEDNING I FOREBYGGELSE AF

 SMITTEVEJE

Undgå at epidemien rammer virksomheden

Ved coronavirus, og andre vira som vi lever med hvert år, foregår smitten mellem medarbejdere ofte, inden smittebæreren bliver syg af virusset.

Derfor kan forebyggelse af smitteveje nedbringe sygefravær.

Når smitteveje skal afbrydes, er det vigtigt at kortlægge, hvor smitten kan overføres. Forskellige smitteveje kræver forskellige handlinger. Ved en kortlægning undersøges der, hvor medarbejderen færdes og kommer i direkte eller indirekte kontakt med hinanden.

Det kan i nogen tilfælde være en god ide at finde tegninger frem over virksomhedens bygning for at pege ud, hvor der er henholdsvis røde, orange eller gule zoner i forhold til smittefare.

Kortlægning af smitteveje

Gennemgå virksomheden i forhold til:

 • Hvor færdes medarbejderne og kommer tæt på hinanden?
 • Hvilke ting skifter hænder i virksomheden?
 • Hvilke steder kommer der flere medarbejdere forbi og rører ved ved de samme ting?
 • Hvordan håndteres ting, der kommer ind på virksomheden?
 • Hvordan håndteres ting, som sendes ud af virksomheden?
 • Hvordan instrueres personer, der kommer ind på virksomheden?
 • Hvordan instrueres medarbejdere, der tager ud af virksomheden?


Adfærd og instruktion

Medarbejderne skal forstå smitteveje og rette sig efter de anvisninger virksomheden giver.

Det er afgørende, at medarbejderne udøver den rette adfærd for at undgå at blive smittet eller at smitte andre.

 

God hygiejne

God hygiejne er alfa omega for at undgå smittespredning. Dårlig håndvask er bedre end ingen håndvask, men det sikrer ikke at smittespredning undgås.

Derfor er korrekt håndvask og evt. afspritning af hænder nødvendigt.

Når der vaskes hænder ofte, er det godt at beskytte huden med god håndcreme. En god pleje af hænderne forebygger at bakterier og virus kommer ind i kroppen.

Hvad med handsker ?

Handsker kan beskytte dig ved kortvarige opgaver med smitterisiko, fx at bakterier og vira ikke sætter sig i rifter på hænderne. Går du med handskerne i længere tid, øger du risikoen for, at du har rørt ved noget, hvor der er virus og i mellem tiden har rørt ved dit eget ansigt. Handsker forebygger heller ikke, at du flytter virus rundt, når du rører ved forskellige ting.

Handsker kan derfor være falsk tryghed.

Håndhygiejne og en bevidst adfærd det vigtigste.

Kan ting komme i karantæne?

Man regner med, at virus som sidder på ting, er væk efter 3 døgn. Derfor kan man kalkulere med at ting, der har været rørt ved af andre, er risikofrit herefter.

Dansk Arbejdsmiljø tilbyder

 • Gratis telefonvejledning
 • Vejledning i kortlægning af smitteveje og forebyggelse på virksomheden
 • Kortlægning af smitteveje og rådgivning om tiltag.
 • Undervisning i hygiejne, håndvask og retmæssig adfærd på virksomheden.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til virksomheder:

(senest opdateret 25. marts 2020)


Hvad kan du gøre for at forebygge coronavirus/covid-19 i din virksomhed?


Tag ansvar, og hjælp med at forebygge smitte.

For at undgå coronavirus/covid-19 sprede sig, skal alle erhvervsdrivende og offentlige institutioner, som har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, opfylde disse krav:

 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Hvis gulvarealet under 4 m2, kan der tillades adgang for 1 person. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.
 • Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder og besøgende at holde afstand til hinanden.
 • Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på coronavirus/covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
 • Det skal sikres, at alle medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 • Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for kunder og besøgende.
 • Medarbejdere skal bruge handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer.

Generelle retningslinjer for god hygiejne og tiltag for at forebygge smitte:

 • Opfordrer til god hygiejne med med fokus på hyppig og grundig håndvask
 • Så vidt det er muligt sikrer, at der er håndsprit tilgængeligt ved alle indgange.
 • Sikrer god udluftning i alle lokaler.
 • Er opmærksomme på, at medarbejdere med symptomer på sygdom ikke kommer på arbejde.
 • Afholder færre og kortere møder og sikrer fysisk afstand mellem deltagere.Afholder flere telefon- eller videomøder i stedet for fysiske møder.
 • Mindsker den fysiske kontakt (håndtryk, kram og kys) og undgår sociale aktiviteter på arbejdspladsen.
 • Er omhyggelige med rengøringen – både hjemme og på arbejdspladsen, herunder fokus på afspritning af telefoner, dørhåndtag, tastaturer, tablets m.v.
 • Begrænser deling af mad, og undgår buffet. Maden bør i stedet poitonsanrettes.Sikrer ekstra god hygiejne ved madlavning og anretning.
 • Beder andre om at tage hensyn.

De særlige risikogrupper

Har du medarbejdere, der er i særlig risiko for alvorlig sygdom med ny coronavirus anbefaler vi,at der tages særligt hensyn til disse medarbejdere.

 • Personer med kroniske sygdomme-
 • Personer med hjertekarsygdom(gælder ikke velbehandlet hypertension)
 • Personer med kronisk lungesygdom(gælder ikke velbehandlet astma)
 • Personer med nedsat immunforsvar
 • Personer med diabetes
 • Personer med kræft
 • Gravide (for en sikkerheds skyld)

Sådan bliver du smittet

Der er overordnet to måder at blive smittet på:

Indånde luftdråber fra andre

Luften indeholder fugtighed og i vores udåndingsluft findes der små aerosoler (små usynlige dråber), hvor virus befinder sig, hvis man har virus i kroppen.

Kommer vi tæt på hinanden, fx i et kram kan vi indånde noget af den luft, som den anden udånder. Det er normalt ikke noget problem, men det kan overføre smitte, hvis den anden bærer på virus.

Når man nyser eller hoster, sender vi dråber ud i raketfart og dråberne svæver længere væk fra personen. Det er derfor godt at holde afstand.


For at beskytte andre

Du beskytter også andre, når du holder afstand. Desuden at du nyser og hoster i dit ærme. Kommer du til at hoste eller nyse i dine hænder, skal du vaske eller spritte hænderne for at fjerne virus fra dine hænder.

Husk at du ved ikke, hvornår du bærer rundt på smitte.
Overføre virus fra hænder i øjne eller mund

Har du rørt ved noget, som der sidder virus på og du bagefter rører ved dine øjne eller mund, kan du føre virus ind i din krop. Du bliver i sig selv ikke syg af at røre ved virus. Det er først, når virus kommer ind i kroppen, at du risikere at blive smittet. 

Vasker du hænder og spritter hænder grundigt, fjerner du virus fra hænderne.

Når vi er i en periode, hvor vi skal være ekstra påpasselige, skal du være opmærksom på ikke at røre ved dit ansigt, når du har rørt ved noget, andre har rørt ved. Vask eller sprit hænder efter at have været i kontakt med ting, som andre har rørt ved. Vask eller sprit dine hænder, inden du spiser.

For at beskytte andre

Du beskytter også andre, når du vasker dine hænder, særligt efter toiletbesøg, efter at have nyst eller hostet i dine hænder, pudset næse og rører ved mad som andre skal spise.

I tider hvor vi skal være ekstra påpasselige, er det også god adfærd at vaske eller spritte hænderne, inden du rører ved noget andre også skal røre ved. Du kan nemlig påføre dine hænder virus, når du rører ved din næse og mund, og føre det videre til andre.

Husk at du ikke ved, hvornår du bærer rundt på smitte.

Korrekt håndvask

Kort video om korrekt håndvask fra Sundhedsstyrelsen

Videoer om huden og rengøring af hænder med håndsprit samt vand og sæbe

https://www.videncenterforallergi.dk/allergi-og-eksem/haandeksem/haandhygiejne/haandaftryk-haandsprit/


Beskrivelse af beskyttelse af huden og korrekt håndvask

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/krop-og-sundhed/sund_hud/haandhygiejne/haandvask_haanddesinfektion


Arbejdstilsynets anbefalinger til forebyggelse af smitte

https://at.dk/nyheder/2020/03/corona-hvad-er-dit-ansvar-som-arbejdsgiver/


DANSK ARBEJDSMILJØ TILBYDER

 • Gratis telefonvejledning
 • Vejledning i kortlægning af smitteveje og forebyggelse på virksomheden
 • Kortlægning af smitteveje og rådgivning om tiltag.
 • Undervisning i hygiejne, håndvask og retmæssig adfærd på virksomheden.