VEJLEDNING I FOREBYGGELSE AF

 SMITTEVEJE

Undgå at epidemien rammer virksomheden

Ledelsen har ansvar for at risikovurdere smitterisikoen på virksomheden for at begrænse spredning intern i virksomheden (jvnf. arbejdstilsynet)

Virksomheden kan samtidig begrænse et højt sygefravær på egen virksomhed.

Når smitteveje skal afbrydes, er det vigtigt at kortlægge, hvor smitten kan overføres. Forskellige smitteveje kræver forskellige handlinger. Ved en kortlægning undersøges der, hvor medarbejderen færdes og kommer i direkte eller indirekte kontakt med hinanden.

Kortlægning af smitteveje

Gennemgå virksomheden i forhold til:

 • Hvor færdes medarbejderne og kommer tæt på hinanden?
 • Hvilke ting skifter hænder i virksomheden?
 • Hvilke steder kommer der flere medarbejdere forbi og rører ved ved de samme ting?
 • Hvordan håndteres ting, der kommer ind på virksomheden?
 • Hvordan håndteres ting, som sendes ud af virksomheden?
 • Hvordan instrueres personer, der kommer ind på virksomheden?
 • Hvordan instrueres medarbejdere, der tager ud af virksomheden?

Adfærd og instruktion

Medarbejderne skal forstå smitteveje og rette sig efter de anvisninger virksomheden giver.

Det er afgørende, at medarbejderne udøver den rette adfærd for at undgå at blive smittet eller at smitte andre.

God hygiejne

God hygiejne er alfa omega for at undgå smittespredning. Dårlig håndvask er bedre end ingen håndvask, men det sikrer ikke at smittespredning undgås.

Derfor er korrekt håndvask og evt. afspritning af hænder nødvendigt. Se instruktion nedenfor.

Når der vaskes hænder ofte, er det godt at beskytte huden med god håndcreme. En god pleje af hænderne forebygger at bakterier og virus kommer ind i kroppen.

Hvad med handsker ?

Handsker kan beskytte dig ved kortvarige opgaver med smitterisiko. Går du med handskerne i længere tid, øger du risikoen for, at du har rørt ved noget, hvor der er virus og i mellemtiden har rørt ved dit eget ansigt. Handsker forebygger heller ikke, at du flytter virus rundt, når du rører ved forskellige ting.

Handsker kan derfor være falsk tryghed.

Håndhygiejne og en bevidst adfærd det vigtigste.

Kan ting komme i karantæne?

Man regner med, at virus som sidder på ting, er væk efter 48 timer. Derfor kan man kalkulere med at ting, der har været rørt ved af andre, er risikofrit herefter.

Ledelse under coronakrisen

Lederne er på hårdt arbejde for at skabe overblik over situationen og tryghed for medarbejderne. Medarbejderne skal måske ledes gennem ændrede arbejdsforhold, ændrede prioriteter og måske ændrede opgaver.  Bliv inspireret til den svære opgave HER

Dansk Arbejdsmiljø tilbyder

 • Gratis telefonvejledning
 • Vejledning til risikovurdering og forebyggelse på virksomheden
 • Undervisning i hygiejne, håndvask og retmæssig adfærd på virksomheden for medarbejdere.

Casestory:  Sådan hjalp vi Karma frisør til at blive klar

Ulla Hyldgaard fra Karma frisør i Thisted startede allerede 2 uger før åbning med at forberede sig på at kunne modtage kunder i sin salon. Hun modtog vejledning  til forebyggelse af smittespredning og fik sin salon gennemgået minutiøs for potentielt smittespredning sammen med Dansk Arbejdsmiljø. Det er vigtigt for hende at både ansatte og kunder kan komme trygt i salonen.


NYTTIGE LINKS:

(senest opdateret 20. august 2020)


Hvordan kan I begrænse smitterisikoen og  

forebygge coronavirus/covid-19 i din virksomhed?

Generelle retningslinjer for virksomheder

Kontor

Dagtilbud, Skoler og fritidsordninger

Byg og anlæg

Det "grønne område"

Slagteribranchen

Liberale serviceerhverv - Arbejde i tæt kontakt med andre mennesker

Sådan bliver du smittet

Der er overordnet to måder at blive smittet på:

Indånde luftdråber fra andre

Spyt indeholder indeholder virus, mens man er smittet. Når vi taler, kan der kommer små spytdråber ud i luften foran os. Spytdråber falder til jorden i løbet af få sekunder.

Kommer vi tæt på hinanden, fx i et kram kan vi indånde spyt fra den anden. Det er normalt ikke noget problem, men det kan overføre smitte, hvis den anden bærer på virus.

Når man nyser eller hoster, sender vi dråber ud i raketfart og dråberne svæver længere væk fra personen. Det er derfor godt at holde afstand.


For at beskytte andre

Du beskytter også andre, når du holder afstand. Desuden at du nyser og hoster i dit ærme. Kommer du til at hoste eller nyse i dine hænder, skal du vaske eller spritte hænderne for at fjerne virus fra dine hænder.

Husk at du ved ikke, hvornår du bærer rundt på smitte.
Overføre virus fra hænder i øjne eller mund

Har du rørt ved noget, som der sidder virus på og du bagefter rører ved dine øjne eller mund, kan du føre virus ind i din krop. Du bliver i sig selv ikke syg af at røre ved virus. Det er først, når virus kommer ind i kroppen, at du risikere at blive smittet. 

Vasker du hænder og spritter hænder grundigt, fjerner du virus fra hænderne.

Når vi er i en periode, hvor vi skal være ekstra påpasselige, skal du være opmærksom på ikke at røre ved dit ansigt, når du har rørt ved noget, andre har rørt ved. Vask eller sprit hænder efter at have været i kontakt med ting, som andre har rørt ved. Vask eller sprit dine hænder, inden du spiser.

For at beskytte andre

Du beskytter også andre, når du vasker dine hænder, særligt efter toiletbesøg, efter at have nyst eller hostet i dine hænder, pudset næse og rører ved mad som andre skal spise.

I tider hvor vi skal være ekstra påpasselige, er det også god adfærd at vaske eller spritte hænderne, inden du rører ved noget andre også skal røre ved. Du kan nemlig påføre dine hænder virus, når du rører ved din næse og mund, og føre det videre til andre.

Husk at du ikke ved, hvornår du bærer rundt på smitte.

Korrekt brug af mundbind

Kort video om korrekt brug af mundbind fra Sundhedsstyrelsen

Korrekt håndvask

Kort video om korrekt håndvask fra Sundhedsstyrelsen

Videoer om huden og rengøring af hænder med håndsprit samt vand og sæbe

https://www.videncenterforallergi.dk/allergi-og-eksem/haandeksem/haandhygiejne/haandaftryk-haandsprit/


Beskrivelse af beskyttelse af huden og korrekt håndvask

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/krop-og-sundhed/sund_hud/haandhygiejne/haandvask_haanddesinfektion


Arbejdstilsynets anbefalinger til forebyggelse af smitte

https://at.dk/nyheder/2020/03/corona-hvad-er-dit-ansvar-som-arbejdsgiver/


DANSK ARBEJDSMILJØ TILBYDER

 • Gratis telefonvejledning
 • Vejledning til risikovurdering og forebyggelse på virksomheden
 • Undervisning i hygiejne, håndvask og retmæssig adfærd på virksomheden for medarbejdere.